AstroLink 4.0 mini

AstroLink 4.0 mini device was designed to make astroimaging easier. Contains two focuser controllers, regulated outputs for heaters, peltiers or fans, switchable power outputs, different sensors inputs, hand controller connector and many other options. All controlled from dedicated software that automates several functionalities, but in the same time you can control focusers and outputs via dedicated ASCOM interfaces. INDI driver for Linux users is also available. At this page you will find more informations about this device.

Most recent software releases:

Firmware version 4.2.0 requires panel version 4.2.0 or higher to work properly.

If you have any questions about AstroLink device feel free to contact me directly at this page.

If you want to be up to date with AstroLink device news you may subscribe to this newsletter. It is only about AstroLink – no other topics will be broadcasted here.

AstroLink 4 control panel with Charts and Compensation Calculator opened

AstroLink 4.0 mini device has been created to make astrophotographers’ life easier. This small box merges several useful functionalities in one device – here is the list of most important features:

 • focuser stepper motor control (both bipolar and unipolar, Robofocus compatible. Microstepping available with additional module)
 • permanent focus position – no need to park focuser after session
 • advanced temperature compensation with scripting support
 • DC focuser motor control (compatible with SW motofocus)
 • PWM regulated outputs to control dew/mirror heaters, fans or custom peltier cooling custom adaptations with built in temperature controller (40W maximum power per output)
 • 12V switchable on/off power outputs to control setup components (5A maximum current per output)
 • 3-10V regulated voltage output (1.5A maximum current)
 • temperature/humidity and temperature sensors to monitor these values, calculate dew point and control heaters and peltier cooling
 • manual focuser control with optional hand controller
 • monitor voltage and current consumption plus energy consumed (for battery powered field setups)
 • programmable overcurrent and overvoltage protection
 • remote device reset
 • charts, compensation calculator, alerts and many others

Device can be powered with DC voltage in range 11-14V. Total current drawn from all AstroLink 4 mini outputs cannot exceed 10A. Device is controlled with dedicated software AstroLink 4 panel, but also exposes four ASCOM interfaces that can be controlled with a 3rd party software in the same time AstroLink 4 panel software is connected (MaxIm DL, Sequence Generator Pro, APT, FocusMax and many others). ASCOM interfaces are also available for scripting to automate acquisition process. For Linux users with INDI platform there is also dedicated INDI driver for AstroLink 4 device.

You will find more details in the table below and in the linked manual. Item weight is 190g and dimensions are 14.5 x 9.2 x 28 cm.

Buy AstroLink 4.0 mini device and peripherals here

AstroLink 4.0 mini to niewielkie urządzenie elektroniczne, które zostało zaprojektowane w celu ułatwienia pracy amatorów astrofotografii. Poniżej lista najważniejszych funkcjonalności urządzenia:

 • sterownik silnika krokowego ustawiającego ostrość (wspierane są silniki unipolarne i bipolarne, możliwe jest też sterowanie mikrokrokowe z dodatkowym modułem)
 • pozycja wyciągu zapisywana jest w pamięci nieulotnej – nie ma potrzeby parkowania wyciągu po sesji
 • zaawansowane opcje kompensacji temperaturowej ze wsparciem dla własnych skryptów
 • sterownik silnika DC do ustawiania ostrości
 • posiada trzy włączane wyjścia zasilające DC do podłączenia na przykład kamery, montażu oraz koła filtrowego (5A maksymalny prąd na każde wyjście)
 • dwa regulowane wyjścia PWM do zasilania opasek grzejnych, wentylatorów czy podłączenia chłodzenia ogniwem peltiera (40W mocy maksymalnie na każde wyjście)
 • wejścia na czujniki temperatury i wilgotności do monitorowania tych wartości oraz sterowania wyjściami PWM
 • wejście ręcznego sterowania silnikami za pomocą przycisków.
 • w urządzeniu znajduje się dodatkowy regulator napięcia, który może posłużyć do zasilania na przykład huba USB czy lustrzanki (1.5A prąd maksymalny)
 • programowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz nadprądowe
 • możliwość zdalnego restartu urządzenia
 • wykresy monitorujące mierzone wartości, kalkulator kompensacji, alarmy i wiele innych

Urządzenie może być zasilane napięciem stałym z zakresu 11-14V, a maksymalny prąd pobierany przez wszystkie odbiorniki nie może przekraczać 10A. Urządzenie sterowane jest przez dedykowane oprogramowanie AstroLink 4 panel, ale udostępnia również cztery interfejsy ASCOM, dzięki czemu jednocześnie może być sterowane przez oprogramowanie komunikujące się przez interfejs ASCOM (MaxIm DL, FocusMax, APT, Sequence Generator Pro i wiele innych). Polecenia interfejsów ASCOM mogą też być używane we własnych skryptach. Dla użytkowników systemu Linux z platformą INDI przygotowany został dedykowany sterownik INDI dla urządzenia AstroLink 4 mini.

Więcej szczegółów na temat urządzenia znajdziecie w tabeli poniżej oraz w podlinkowanych dokumentach. Urządzenie waży 190g i ma wymiary 14.5 x 9.2 x 2.8 cm.

Kup urządzenie AstroLink 4.0 i dodatki do niego tutaj

Power supply voltage11-14V DC
Maximum output current (all outputs)10A
AstroLink power consumptionless than 1W
Regulated PWM outputs2 outputs RCA regulated 0-100%, 3A max. single output
Switchable power outputs3 outputs DC 5.5/2.1mm, 5A max. single output
Regulated voltage output1 output DC 5.5/2.1mm, 3-10V, 1.5A max. current (2.5A peak)
Focuser stepper output1 output DB9, bipolar or unipolar (Robofocus) stepper compatible, 1.2A max. current
Focuser DC output1 output RJ9 4pin, SW motofocus compatible, 1.2A max. current
Sensors input1 DHT22 humidity/temperature sensor input jack 3.5mm
1 DS1820 temperature sensor input jack 3.5mm (sky temperature sensor as option)
Manual stepper control input1 input RJ9 4pin (see manual for description)
RequirementsPC computer with USB port, Windows 7 or above, ASCOM platform 6.2, .NET 4.0 framework or PC computer with USN port, Linux operating system, INDI platform
Dimensions145x92x28mm
Weight150g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.