AstroHub 3.0

AstroHub 3.0


Nie powstaną już nowe egzemplarze urządzenia AstroHub 3.0. Jego następcą jest AstroLink 4.0.

There will bo no more AstroHub 3.0 devices anymore. Its successor is AstroLink 4.0.


Sterownik ASCOM Local Server:

AstroHub firmware:

AstroHub panel:

Inne linki:

 

Poprzednie wersje:

AstroHub panel 3.1.2

AstroHub 3.1.3.HEX